اطلاعات تماس

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

بلوار خرمشهر، خرمشهر ۱۴

مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

طبقه سوم، کانون عکاسان مستقل

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۱۲۴۵۰۶

۰۹۱۵۱۴۹۹۹۳۴

کانال تلگرام