اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار

  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار

شرحی در خصوص این رویداد

عکاسان جشنواره در پایان سومین روز اقامت خود در منطقه سیستان جهت ادامه ی اردو به شهرستان چابهار اعزام شدند.

۳۰ عکاس برتر کشور پس از اتمام اقامت در شهرستان زابل به شهرستان چابهار سفر کردند.

عکاسان مدعو جشنواره پس از حضور در چابهار، جهت عکاسی به مناطق مختلف این شهرراهی شدند.عکاسان با حضور در بازار مادربزرگ ها،بازار شهر چابهار،کوه های مریخی،ساحل رمین،بنادر صیادی، فضای شهری چابهار، تالاب صورتی،دریا کوچک و دریا کوچک به عکاسی پرداختند.

در ادامه ی این اردو عکاسان جشنواره در مناطق دیگر شهر چابهار عکس های خود را ثبت خواهند کرد.

اردوی عکاسی جشنواره نگاران در چابهار

Lorem ipsum dolor sit amet

تاریخ
دسته بندی
اردوی عکاسی, نخستین جشنواره نگاران