ورکشاپ ویرایش عکس

  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس
  • ورکشاپ ویرایش عکس

شرحی در خصوص این رویداد

ورک شاپ ویرایش عکس برگزار شد

دبیرخانه جشنواره نگاران:
ورک شاپ ویرایش عکس از مجموعه ورک شاپ های تخصصی نخستین جشنواره ملی عکس نگاران در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد زاهدان برگزار شد.
استاد سعید عربزاده از عکاسان برتر کشور مدرس این ورک شاپ بودند.در این ورک شاپ تخصصی مباحث ویرایش عکس از نظر فنی و نرم افزاری تدریس شد.
این ورکشاپ همراه با نمایش تصاویر مختلف همراه بود و شرکت کنندگان در حین کلاس سوالات خود را مطرح و بصورت جمعی در این باره گفت و گو شد.
از مجموعه ورکشاپ های تخصصی این جشنواره ، یک ورک شاپ دیگر برگزار میگردد.ورک شاپ ویرایش عکس استاد سعید عربزاده در تاریخ ۱ آذرماه برگزار خواهد شد.
ورک شاپ های تخصصی جشنوراه نگاران در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد از ساعت ۱۷ الی ۱۹.۳۰ برگزار میگردد.

ورکشاپ ویرایش عکس

Lorem ipsum dolor sit amet

تاریخ
دسته بندی
نخستین جشنواره نگاران, ورک شاپ, ویرایش عکس