اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل

  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل
  • اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل

شرحی در خصوص این رویداد

عکاسان مدعو و آزاد در دومین روز اقامت در شهرستان زابل مشغول به ثبت عکس و پوشش کامل منطقه سیستان می باشند.

عکس های روز دوم از مناطق زابل، نمیروز،زهک،هیرمند،هامون عکاسی و ثبت شدند.

بازار زابل،قلعه مچی، ،روستای سه کوهه،روستای قلعه نو، قلعه رستم و … از جمله اماکن مورد بازدید اردوی عکاسی جشنواره ملی عکس نگاران می باشند.

عکاسان حاضر در اردو در روز سوم نیز از مناطق دیگر سیستان بازدید و عکاسی خواهند کرد.

عکاسان در اردو برای ثبت زیبایی های طبیعی و چشم اندازهای استان سیستان و بلوچستان، طبیعت بکر، فرهنگ، تمدن، اماکن تاریخی و مذهبی، تفرجگاه ها و فضای عمومی کادرهای تصویرشان را با رنگ و بوی سیستانی و بلوچستانی ثبت می کنند.

اردوهای عکاسی جشنواره در شهرهای بترتیب در شهرهای زابل ،چابهار و زاهدان انجام می شود.

اردوی عکاسی جشنواره نگاران در زابل

Lorem ipsum dolor sit amet

تاریخ
دسته بندی
اردوی عکاسی, نخستین جشنواره نگاران