نخستین جشنواره ملی عکس نگاران

نخستین جشنواره ملی عکس نگاران در سال ۱۳۹۶ پایه ریزی شد.این جشنواره ملی اردویی عکاسی اولین جشنواره ی عکس در استان سیستان و بلوچستان می باشد که در سطح ملی برگزار گردید.
این جشنواره با دبیری حسین مسگرانی و دبیر اجرایی صادق سوری در تاریخ ۲۰ آبان آغاز و با داوری همزمان و برگزاری اختتامیه در ۲ آذرماه ۱۳۹۶ به کار خود پایان داد.
این جشنواره بصورت ثبت نامی بود و عکاسان با ارسال رزومه جهت شرکت در اردوهای عکاسی این جشنواره انتخاب می شدند.در این جشنواره ۳۸۰ رزومه ارسال شده بود که با بررسی هیات انتخاب و دبیرخانه تعداد ۳۰ عکاس به اردوهای این جشنواره دعوت شدند.
اردوهای نخستین جشنواره ملی عکس نگاران در شهرهای زابل،چابهار و زاهدان برگزار شد.
در کنار عکاسان مدعو تعداد ۸۰ عکاس نیز بصورت آزاد در این جشنواره شرکت داشتند.
در این جشنواره ۳ ورک شاپ تخصصی نیز برگزار شد.ورک شاپ عکاسی مستند محمدرضا چایفروش،ورک شاپ عکاسی طبیعت بردیا سعادت و ورک شاپ ویرایش عکس سعید عربزاده در سالن نشست های این جشنواره برپا شد.
پس از پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره تعداد ۱۲۰۰ اثر در دو بخش چشم انداز شهری و طبیعت سیستان و بلوچستان به دبیرخانه تسیلم شد.
این آثار توسط هیات داوران این جشنواره بررسی شد و در نهایت تعداد ۸۱ اثر جهت کتاب و نمایشگاه نخستین جشنواره ملی عکس نگاران برگزیده شد.
هیات داوران این جشنواره کیارنگ علایی،سعید محمودی ازناوه،محمدرضا چایفروش،مهدی نجارپیشه و صادق سوری بودند.
در اختتامیه این جشنواره نفرات منتخب در هر دو بخش بشرح زیرمعرفی شدند.
در بخش چشم انداز شهری: نفر اول – مجید شقایی فلاح / نفر دوم – اسحاق آقایی / نفر سوم – زبیر موحد/ تقدیر هیات داوران – حامد غلامی و در بخش طبیعت سیستان و بلوچستان: نفر اول – محمد همتی / نفر دوم – بردیا سعادت / نفر سوم – سروش جوادیان / تقدیر هیات داوران – سعید عربزاده

بخش چشم اندار شهری

عکس های حائز مقام اول تا تقدیر بخش چشم انداز شهری در نخستین جشنواره

بخش طبیعت

عکس های حائز مقام اول تا تقدیر بخش طبیعت در نخستین جشنواره

کتاب نخستین جشنواره عکس نگاران

برای تهیه این کتاب به زودی به همین سایت مراجعه نماید.

۳۲۳

تعداد عکاسان شرکت کننده

۸۱

تعداد آثار منتخب

۱۲۰۰

تعداد آثار ارسالی

۳۸۰

تعداد رزومه ارسالی

شرکت کنندگان در اولین جشنواره عکس نگاران

بعضی از گفته های عکاسان دعوت شده به نخستین جشنواره نگاران