گفتگو با صادق سوری درباره دومین جشنواره عکس سیستان و بلوچستان (عکس نگاران)

گفتگو با صادق سوری درباره دومین جشنواره عکس سیستان و بلوچستان (عکس نگاران)

گفتگو با صادق سوری درباره دومین جشنواره عکس سیستان و بلوچستان (عکس نگاران)، شرایط برگزاری، داوران و حاشیه های جشنواره و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران

کامنتی ارسال نشده است.

متاسفانه در این لحظه ارسال کامنت مقدور نیست.