ورک شاپ عکاسی سفر برگزار شد

ورک شاپ عکاسی سفر برگزار شد

ورک شاپ عکاسی سفر برگزار شد

به گزارش دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران
ورک شاپ عکاسی سفر از مجموعه برنامه های آموزش دومین جشنواره عکس نگاران برگزار شد.ورک شاپ عکاسی سفر استاد سعید عرب زاده به مباحث تاریخچه عکاسی سفر، قوانین و اصول عکاسی در سفر، آداب و رسوم و فرهنگ ها، میراث جهانی یونسکو در ایران،عکاسی هوایی و اشاره و معرفی آداب و رسوم،فرهنگ،بناهای تاریخی و باستانی و جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان پرداخت.
در این ورک شاپ مسایل مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در ورک شاپ به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
سعید عرب زاده عکاس بین المللی در هیات داوران این دوره از جشنواره ی عکس نگاران حضور دارد.
از دیگر برنامه های آموزشی این جشنواره ، سمینار حقوق عکاسان نیز برگزار می گردد.

 

 

 

کامنتی ارسال نشده است.

متاسفانه در این لحظه ارسال کامنت مقدور نیست.