اطلاعیه شماره ۳ دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران

اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران

اطلاعیه شماره ۳ دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران

دبیرخانه جشنواره توجه عکاسان را به نکات زیر جلب می نماید:
۱- نظر به استقبال بسیار زیاد از بخش ویژه ی جشنواره عکس نگاران،مهلت ارسال اثر در این بخش به مدت ۱ روز تمدید شد.عکاسان با مراجعه به سایت جشنواره (www.zahedanphoto.ir) صفحه کاربری خود را ایجاد نمایند و پس از تکمیل پروفایل و بارگذاری عکس پرسنلی خود، تعداد ۱۰ عکس را در این بخش می توانند بارگذاری نمایند.
مهلت ارسال اثر در این بخش دیگر قابل تمدید نمی باشد و عکاسان از تمدید ۱ روزه ی این بخش استفاده نمایند.
تاکید میگردد آخرین مهلت شرکت در بخش ویژه، ساعت ۲۴ – سه شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷ می باشد.

۲- عکاسانی که بصورت آزاد قصد شرکت در جشنواره را دارند می بایست ضمن مراجعه به سایت جشنواره و تکمیل پروفایل شان، نام و نام خانوادگی خود را به دبیرخانه جهت صدور کارت و مجوز عکاسی اعلام نمایند.(راه های دسترسی به دبیرخانه در سایت اعلام شده است).این بند شامل عکاسان بومی سیستان و بلوچستان نیز می باشد.
آخرین مهلت برای ثبت نام عکاسان آزاد ساعت ۲۴ – چهارشنبه ۷ آذرماه می باشد.

۳- دبیرخانه درباره اسکان وتغدیه ی عکاسان آزاد و بومی مسولیتی ندارد و از ارائه خدمات معذور است.عکاسان آزاد می توانند از طریق اینترنت نسبت به جستجو، رزرو و تهیه محل اسکان خود اقدام نمایند.

کامنتی ارسال نشده است.

متاسفانه در این لحظه ارسال کامنت مقدور نیست.